Vooruitblik: rbv 2022

Hier vindt u de templates JV 2021 voor DAO/Tangelo

Ten behoeve van de herverkavelingen als gevolg van het coalitieakkoord staan instructies voor de witte stukken en IBOS hier