ZBO's en RWT's

Artikel 6.6 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • De bijlage inzake ZBO’s en RWT’s bevat een overzicht van alle ZBO’s en RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van het departement vallen (conform model 1.36).

  • Indien een ZBO of een RWT uit een departementale begroting een bijdrage ontvangt, wordt het beleidsartikel vermeld waarin het ZBO of de RWT is opgenomen.