Specifieke uitkeringen per departement

Bepalingen

Als bijlage bij de begroting wordt indien van toepassing een overzicht van de specifieke uitkeringen opgenomen, conform model 1.37.