De begrotingsstaat

Artikelen 2.1, eerste lid, derde tot en met achtste lid, 2.2, 2.5 en 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • De begrotingsstaat behorende bij een departementale begroting inclusief de begrotingsstaat van de agentschappen wordt ingericht conform model 1.20.

  • De begrotingsstaat behorend bij een departementale begroting, inclusief de begrotingsstaat van de agentschappen en van de begrotingsfondsen wordt conform model 1.24 ingericht.

  • De begrotingsstaat behorende bij de begroting van een niet-departementale begroting eventueel inclusief de agentschappen wordt volgens model 1.21 of model 1.22 opgesteld.

  • De begrotingsstaat behorende bij een begrotingsfonds wordt ingericht volgens model 1.23.

TOELICHTING

Voor de begrotingsfondsen wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke begrotingsstaten en een toelichting daarbij om duidelijk te kunnen onderscheiden wat de werkelijke uitgaven en ontvangsten van het fonds zijn. Deze gegevens zijn van belang voor de consolidatie van de fondsgegevens in de miljoenennota en het financieel jaarverslag van het Rijk.