Beleidsagenda

Bepalingen

  • De inhoud van de beleidsagenda wordt aan de hand van de formatie-uitkomsten nader bepaald.

  • De beleidsagenda wordt opgesteld conform model 1.32a.

  • De beleidsagenda wordt afgesloten met een overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (conform model 1.32b), de openbaarheidsparagraaf (conform model 1.32c), een tabel planning strategische evaluatie agenda (conform model 1.32d) en een overzicht van risicoregelingen (conform model 1.32e).