Bijlage: Verantwoording EU-middelen in gedeeld beheer

De departementen moeten als bijlage in het jaarverslag een overzicht opnemen van de verantwoording EU-middelen in gedeeld beheer conform model 3.25.