De inrichting van de verantwoording van het Rijk

Artikelen 2.1, 2.29, 2.31, 2.32, 2.35 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

 • De inrichting van de verantwoording van het Rijk volgt de indeling van de rijksbegroting.

 • Voor elke begroting wordt na afloop van een begrotingsjaar een jaarverslag opgesteld.

 • Er zijn vier categorieën jaarverslagen:

  • jaarverslagen in aansluiting op de departementale begrotingen;

  • jaarverslagen in aansluiting op de niet-departementale begrotingen;

  • jaarverslagen van de begrotingsfondsen;

  • het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

 • De bepalingen in deze regeling zijn van toepassing op de departementale jaarverslagen.

 • Voor zover zinvol worden de bepalingen overeenkomstig toegepast op de niet-departementale jaarverslagen en op de jaarverslagen van de begrotingsfondsen.

 • Waar dat duidelijk aangegeven is, zijn bepalingen alleen van toepassing op (onderdelen van) de niet-departementale jaarverslagen of op (onderdelen van) de jaarverslagen van de begrotingsfondsen.