De beleidsprioriteiten

Bepalingen

  • De paragraaf inzake de beleidsprioriteiten bevat een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte of opmerkelijke resultaten, conform model 3.21.

  • Het onderdeel beleidsprioriteiten wordt afgesloten met een tabel realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtinge (conform model 3.21a), een overzicht van Risicoregelingen (conform model 3.21b) en de openbaarheidsparagraaf (conform model 3.21c).