Bijlage: Moties en toezeggingen

Bepalingen

In het jaarverslag wordt een bijlage opgenomen met door de Eerste en Tweede Kamer aanvaarde moties en door bewindslieden aan de Eerste en Tweede Kamer gedane toezeggingen. Daarin wordt per motie en toezegging de stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de uitvoering ervan conform model 3.42. De aangeleverde gegevens via deze bijlage zijn geen onderwerp van de accountantscontrole.