Bijlage Rijksuitgaven Carabisch Nederland

Bepalingen

De departementen nemen indien van toepassing bij het jaarverslag de bijlage rijksuitgaven Caribisch Nederland op, conform model 3.47.