Administratieve begrotingswijziging

Wijziging van boekkundige aard of die voortvloeit uit controlebevindingen.