Sjablonen

Concept RBV 2023
Voorafgaand aan de formele vaststelling en inwerkingtreding vindt u hier de concept-Rijksbegrotingsvoorschriften 2023 in PDF. Per 1 januari treedt de RBV 2023 inwerking: het tijdschema, de modellen, logistieke aanwijzingen zullen dan direct vindbaar zijn op rbv.rijksfinancien.nl.  

Templates DAo
Onderstaand treft u de gebundelde templates per begrotingsfase voor de Digitale Auteursomgeving (DAo)/Tangelo:

 

Herverkavelingen coalitieakkoord 2021
De instructie ten behoeve van de herverkavelingen als gevolg van het coalitieakkoord voor de witte stukken en IBOS vindt u hier