Templates RBV 2023 per begrotingsfase
Onderstaand treft u de gebundelde templates per begrotingsfase voor de Digitale Auteursomgeving (DAo)/Tangelo, conform Rijksbegrotingsvoorschriften 2023. Let wel: het sjabloon voor zowel beleidsartikelen als de niet-beleidsartikelen is geüniformeerd.

 

Herverkavelingen coalitieakkoord 2021
De instructie ten behoeve van de herverkavelingen als gevolg van het coalitieakkoord voor de witte stukken en IBOS vindt u hier