Sjablonen

Hier vindt u de gebundelde templates voor de Digitale Auteursomgeving (DAo)/Tangelo:

Ten behoeve van de herverkavelingen als gevolg van het coalitieakkoord staan instructies voor de witte stukken en IBOS hier