Voorbereiding

Begroting 2021 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2020 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2019 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
13 augustus 2020
Indienen saldibalans juli
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

31 augustus 2020
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

04 september 2020
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

07 september 2020
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

08 september 2020
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

09 september 2020
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

09 september 2020
Pencorrecties bij Financin
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden afspraken specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

10 september 2020
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

11 september 2020
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

11 september 2020
Indienen saldibalans augustus
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.