Volgende maand in voorbereiding. Volgende maand in uitvoering. Volgende maand in verantwoording.
24 juli 2024
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen
Voorbereiding 24 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen..

15 augustus 2024
Indienen saldibalans juli
Uitvoering 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek
Verantwoording 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het delen van bevindingen door ADR met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie model 3.46No section found.

16 augustus 2024
Indienen MR-versie begrotingsstukken
Voorbereiding 16 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2025, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen