Volgende maand in voorbereiding. Volgende maand in uitvoering. Volgende maand in verantwoording.
08 december 2023
Vaststelling loon- en prijscodering
Voorbereiding 08 december 2023
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

15 december 2023
Indienen saldibalans november
Uitvoering 15 december 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18 december 2023
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Verantwoording 18 december 2023
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december. Zie model 3.54.