Tijdschema

augustus 2020

augustus

31augustus
31 augustus 2020
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

04september
04 september 2020
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

07september
07 september 2020
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

08september
08 september 2020
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

09september
09 september 2020
Pencorrecties bij Financin
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden afspraken specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

09september
09 september 2020
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

10september
10 september 2020
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

11september
11 september 2020
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

15september
15 september 2020
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2021 en de Miljoenennota 2021 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

28september
28 september 2020
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

19oktober
19 oktober 2020
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

31oktober
31 oktober 2020
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2021 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

december

11december
11 december 2020
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.