juli 2024

augustus

15augustus

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het delen van bevindingen door ADR met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie model 3.46No section found.

september

02september

corrigerende maatregelen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 02 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke aanleverdatum voor departementen om de verwerking van corrigerende maatregelen (n.a.v. bevindingen ADR) te delen met de ADR en – bij goedvinden – op te nemen in de beheersverklaring. Zie model 3.46No section found.

16september

Indienen definitieve ministeriële beheersverklaringen inzake HVP

Verantwoording 16 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Definitieve ministeriële beheersverklaringen (en onderliggende verklaringen) zijn ondertekend en opgeslagen in het centrale dataregister CEDAR. De directies FEZ per departement zijn verantwoordelijk voor indiening in CEDAR. De minister van Financiën bereidt, namens het kabinet, het formele betalingsverzoek voor. Zie model 3.46.

23september

Indienen samenvatting van audits door ADR inzake HVP

Verantwoording 23 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het aanleveren van de samenvatting van audits door de ADR in CEDAR. De samenvatting van audits is een onafhankelijk oordeel van de ADR en een noodzakelijk onderdeel van het betalingsverzoek namens Nederland aan de Europese Commissie. Zie model 3.46.

25september

Ontvangst dechargeverlening

Verantwoording 25 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

december

16december

Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal

Verantwoording 16 december 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december. Zie model 3.54.