Tijdschema

mei 2021

mei

14mei
14 mei 2021
Indienen definitieve Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2020 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

19mei
19 mei 2021
Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2020, de departementale jaarverslagen 2020 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

september

27september
27 september 2021
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

december

13december
13 december 2021
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.