Tijdschema

augustus 2020

september

28september
28 september 2020
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2020

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

december

14december
14 december 2020
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2020

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.