Tijdschema

augustus 2022

september

26september
Verantwoording 26 september 2022
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

december

12december
Verantwoording 12 december 2022
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.