juli 2024

augustus

15augustus

Indienen saldibalans juli

Uitvoering 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

september

04september

Indienen concept-SBS naar stand vermoedelijke uitkomsten

Uitvoering 04 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen leveren uiterlijk 17:00 uur concept Suppletoire Begroting September in op de Samenwerkruimte Rijksbegroting.

11september

Indienen definitieve SBS (formalisering vermoedelijke uitkomsten)

Uitvoering 11 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen leveveren uiterlijk 17:00 uur de definitieve Suppletoire Begroting September in op de Samenwerkruimte Rijksbegroting.

Tevens voor 17:00 plaatsing van de open data bestanden (model 4.89) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksbegroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

13september

Indienen saldibalans augustus

Uitvoering 13 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

oktober

02oktober

Indienen begrotingsmutaties PF en GF

Uitvoering 02 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (16 oktober 2024) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

07-10-2024  - Voorbereiding - Indienen voorstel voor extrapolatiestanden

Bij Financiën/IRF indienen van een voorstel voor de extrapolatiestanden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van de extrapolatiestanden.

14oktober

Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota

Uitvoering 14 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota 2024. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 21-10-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

21-10-2024 – Voorbereiding - Indienen loon- en prijsgevoeligheden

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht).

De voorlopige vaststelling en de definitieve vaststelling van zowel de extrapolatiestanden als loon- en prijsgevoeligheden blijft gecombineerd.

15oktober

Indienen saldibalans september

Uitvoering 15 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

november

11november

Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 11 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2024 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkruimte Rijksbegroting van het open data bestand mbt de budgettaire tabellen volgens (model 4.92) met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

15november

Indienen saldibalans oktober

Uitvoering 15 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18november

Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 18 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2024. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen op papier (ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

december

13december

Indienen saldibalans november

Uitvoering 13 december 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.