maart 2023

April

11April
Uitvoering 11 April 2023
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.91, met daarin opgenomen de standen uit de 1e suppletoire begroting.

11April
Uitvoering 11 April 2023
Indienen concept 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2023 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

14April
Uitvoering 14 April 2023
Indienen saldibalans maart
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans maart conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in maart op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18April
Uitvoering 18 April 2023
Indienen 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 12.00 bij Financiën/BBH indienen van de definitieve 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2023 onder voorbehoud van MR-besluitvorming. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen op papier (ondertekend) bij Financiën/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.

mei

15mei
Uitvoering 15 mei 2023
Indienen saldibalans april
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans april conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15mei
Uitvoering 15 mei 2023
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de concept-ontwerpbegroting (06 juni 2023) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) in voor het provinciefonds en het gemeentefonds bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

juni

05juni
Uitvoering 05 juni 2023
Opening IBOS-loketten voor concept-ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

IBOS-loketten gaan open voor concept-ontwerpbegroting. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS.

IRF heeft tot 12-06-2023 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

15juni
Uitvoering 15 juni 2023
Indienen saldibalans mei
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

19juni
Uitvoering 19 juni 2023
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (3 juli 2023) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

juli

03juli
Uitvoering 03 juli 2023
Opening IBOS-loketten voor Augustusbrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 10-07-2023 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

14juli
Uitvoering 14 juli 2023
Indienen saldibalans juni
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juni conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juni op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

augustus

15augustus
Uitvoering 15 augustus 2023
Indienen saldibalans juli
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

september

05september
Uitvoering 05 september 2023
Indienen concept-ISB naar stand vermoedelijke uitkomsten
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Onder voorbehoud van nader bericht DGRB/BZ ivm een centrale ISB-ronde.

15september
Uitvoering 15 september 2023
Indienen saldibalans augustus
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

oktober

02oktober
Uitvoering 02 oktober 2023
Indienen begrotingsmutaties PF en GF
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (16 oktober 2023) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

13oktober
Uitvoering 13 oktober 2023
Indienen saldibalans september
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans september conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16oktober
Uitvoering 16 oktober 2023
Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota 2023. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 23-10-2023 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

november

10november
Uitvoering 10 november 2023
Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2023 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

15november
Uitvoering 15 november 2023
Indienen saldibalans oktober
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17november
Uitvoering 17 november 2023
Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2023. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

17november
Uitvoering 17 november 2023
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.92, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.

december

15december
Uitvoering 15 december 2023
Indienen saldibalans november
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.