september 2023

oktober

02oktober

Indienen begrotingsmutaties PF en GF

Uitvoering 02 oktober 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (16 oktober 2023) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

13oktober

Indienen saldibalans september

Uitvoering 13 oktober 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans september conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16oktober

Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota

Uitvoering 16 oktober 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota 2023. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 23-10-2023 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

november

10november

Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 10 november 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2023 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

15november

Indienen saldibalans oktober

Uitvoering 15 november 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17november

Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 17 november 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2023. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

17november

Aanleveren open databestand B-tabellen

Uitvoering 17 november 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.92, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.

december

15december

Indienen saldibalans november

Uitvoering 15 december 2023
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.