Amendement invoeging nieuw artikelonderdeel

Zie voor het model voor het amendement invoeging nieuwe artikelonderdeel model 4.60.