Beleidsinformatie

Informatie over het beleid (en de bedrijfsvoering) in de beleidsartikelen van begrotingen en jaarverslagen. Het betreft vooral informatie over de doelstellingen van beleid, de beoogde en/of gerealiseerde resultaten van beleid, de daartoe te leveren en/of geleverde prestaties en de daarmee gemoeide kosten.