Bijdrage aan Shared Service Organisaties

De bijdrage aan SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren, worden toegevoegd aan het centrale apparaatsartikel en maken onderdeel uit van de materiële apparaatsuitgaven. Deze uitgaven worden gelabeld als «Bijdrage aan SSO’s«.

Onder deze categorie kunnen alleen de bijdragen worden toegevoegd indien deze op onderstaande lijst staan van SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren.

Voor een overzicht van de SSO's wordt verwezen naar de Rijksbrede kostensoortentabel. Deze tabel is te downloaden vanaf deze website.