Definitie ICT

Definitie van ICT, ten behoeve van de uitgaven ICT van ministeries (incl. agentschappen) in 2016 en verder. De ICT-uitgaven/kosten worden onderscheiden in een beperkt aantal hoofdrubrieken. BZK en FIN hebben overleg gevoerd om de reeds bestaande indeling van ICT-hoofdrubrieken voor apparaat ook zoveel mogelijk van toepassing te laten zijn voor de definitie van ICT-programma uitgaven.

Naast de onderstaande kostensoorten wordt ook gevraagd de aard van de uitgaven (apparaat of programma) op te geven.

De kostensoorten en definities zijn:

 • Kosten eigen personeel dat werkzaam is in ICT functies (alleen voor ZBO’s en sui generi)

 • Hardware

  Alle kosten voor computer hardware en telefoniehardware. Hiertoe behoren de aanschaf, lease, afschrijvingen (indien van toepassing) en kosten voor onderhoud van werkplek apparatuur, faxapparatuur, printers, vaste en mobiele telefoons, mainframes, servers en server racks, modems/routers/switches, telefooncentrales; ook de uitgaven voor rekencentrumsoftware dienen op deze post verantwoord te worden.

  Op deze post worden de volgende uitgaven niet verantwoord: koelingapparatuur, antennemasten, gebouwbekabeling, verkeerslichten, matrixborden, sensoren, camera’s.

 • Standaard software

  Hieronder wordt verstaan de som van uitgaven voor aanschaf of afschrijving en onderhoud van licenties voor standaard (‘packaged’) software. In deze categorie vallen ook uitgaven aan (abonnementen voor) SAAS- en IAAS-diensten (software as a service, Infrastructure as a service).

 • Spraak en Data Verbindingen

  Alle uitgaven aan data communicatie waaronder: de kosten van externe data communicatie providers en abonnementen & specifieke kosten voor spraak- en datagebruik (waaronder VoIP) op draagbare communicatie apparatuur.

 • Inhuur van personele capaciteit van externe bedrijven ten behoeve van ICT taken.

 • Uitbestede diensten aan ICT leveranciers; hosting diensten, huur datacenter ruimte, gebundelde ICT diensten opdrachten, afschrijvingen van geactiveerde diensten en maatwerk software .

N.B. Operationele ICT bij Defensie (onder meer ICT voor (wapen-)systemen) is uitgezonderd van dit overzicht van ICT kosten.