Een voorwaardelijke financiële verplichting van de overheid aan een private partij buiten de «sector overheid» (CBS definitie), die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet.