Planflexibiliteit

Budgetten zijn planflexibel als er nog geen definitief besluit over de uitvoeringsoptie (in geval van IenM betreft dit een voorkeursbeslissing en bij Defensie een project voorbij de verwervingsvoorbereidingsfase) is genomen. De planflexibele budgetten zijn niet-juridisch verplicht. Het moment van overgang tussen planflexibel en planinflexibel is een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer waarin de beslissing over de uitvoeringsoptie wordt vermeld. De overgang naar planinflexibel betekent niet dat budgetten dan juridisch verplicht zijn.