Rijksbetaalstukken

Een Rijksbetaalstuk is een opdracht aan de Rijkshoofdboekhouding om de rekeningen courant van twee desbetreffende rekeninghouders spiegelbeeldig te muteren.

Een Rijksbetaalstuk wordt gebruikt voor betalingen die niet via het reguliere bancaire betaalcircuit kunnen plaatsvinden. Alleen om dringende reden van doelmatigheid kan een Rijksbetaalstuk in de plaats treden van een bancaire overmaking.

Een Rijksbetaalstuk wordt digitaal aan de Rijkshoofdboekhouding aangeboden (bz.rhb@minfin.nl ) door middel van het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier Verzoek Rijksbetaalstuk. Dit formulier is te downloaden van https://www.dsta.nl/schatkistbankieren/klanten/ministeries/formulieren.

Het Rijksbetaalstuk dat betrekking heeft op begrotingsjaar t en de Rijkshoofdboekhouding niet later bereikt dan 31 januari t+1 wordt door de Rijkshoofdboekhouding verwerkt.