Risicovoorziening

De risicovoorziening betreft een budgettaire reservering direct en alleen gekoppeld aan een risicoregeling waarop het «garantiekader» van toepassing is zoals besproken in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Risicoregelingen. Op de saldibalans wordt de risicovoorziening verantwoord bij de balansposten 5 en 5a betreffende begrotingsreserves.