Slotverschillen

Het verschil op het niveau van een begrotingsartikel dat na afloop van een begrotingsjaar wordt vastgesteld tussen de realisatie van de uitgaven, onderscheidenlijk de ontvangsten, en de raming van de uitgaven, onderscheidenlijk de ontvangsten, in de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten, bedoeld in artikel 2.23, en de wijzigingen die daarin zijn aangebracht door middel van de wetten tot wijziging van de begrotingsstaten, bedoeld in artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016.

Slotverschil is het verschil op het niveau van een begrotingsartikel tussen de realisatie van de uitgaven en ontvangsten en de vastgestelde uitgaven en ontvangsten in de ontwerpbegrotingen en de suppletoire begrotingen.