Suppletoire begroting

Wetsvoorstel tot wijziging van de begroting. Voorbeelden van een suppletoire begroting zijn:

  • 1. De eerste suppletoire begroting die samenhangt met de Voorjaarsnota;

  • 2. De tweede suppletoire begroting die samenhangt met de Najaarsnota;

  • 3. Een incidentele suppletoire begroting;

  • 4. Slotwet.