Technische mutaties

Technische mutaties zijn mutaties zonder beleidsmatige of financiële conse­quenties. Bijvoorbeeld desalderingen.