Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Bestuursorganen van de centrale overheid die op grond van wet- of regelgeving (bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling) met openbaar gezag zijn bekleed en niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een minister.

Zie ook het ZBO-register.