Model 1.32c - Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

...

Naam artikel (...)

... (...%)

... (...%)

 
         

Totaal aan niet verplichte uitgaven

...

TOELICHTING

  • Het percentage en het bedrag niet-juridisch verplichte uitgaven per beleidsartikel worden bepaald op basis van het percentage ‘juridisch verplicht’ uit de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen (zie model 1.33d).

  • Niet-beleidsartikelen ontbreken in dit overzicht want hiervoor wordt geen percentage «juridisch verplicht» in de begroting gemeld.

  • In de vijfde kolom ‘Bestemming van ...’ wordt in bullets en op een hoog abstractieniveau het niet verplichte bedrag opgesplitst naar de bestemming van de uitgaven. Hierbij kan eventueel ook worden gekozen voor een categorie ‘overig’ zolang hier niet meer dan 25% van de niet verplichte uitgaven van het artikel onder valt. Indien mogelijk wordt gerefereerd aan eerder met de Tweede Kamer gecommuniceerde bronnen waaruit de bestemming van de uitgaven blijkt.

  • De lengte van de tabel is afhankelijk van het aantal beleidsartikelen en de omvang van de niet verplichte uitgaven. Als richtlijn geldt: gemiddeld ruim 3 artikelen per bladzijde met een maximum van 5 bladzijden als totaal.