Model 1.34a - Toelichting bij niet-beleidsartikel 'Algemeen'

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)

Algemeen

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Financieel instrument yyy

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • Op het niet-beleidsartikel Algemeen worden de departementsbrede programma-uitgaven geboekt die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.

  • De departementsbrede programma-uitgaven worden conform de bepalingen voor een beleidsartikel toegelicht.

  • De programma-uitgaven op de niet-beleidsartikelen worden met volume- en prijsgegevens toegelicht.

  • Dit model is ook van toepassing op de artikelen van de begroting van de Koning.

  • Alle (sub)totalen dienen de som te zijn van onderliggende detailregels. Indien er één of meerdere «waarvan» wordt opgenomen welke niet gelijk is met of optelt tot het (sub)totaal dient er een «waarvan overig» te worden opgenomen.