Model 1.44 - Bijlage: Overzicht evaluaties- en overig onderzoek

Artikel [artikelnummer] - [artikelnaam]
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a.

Beleidsdoorlichtingen

     
   

titel beleidsdoorlichting

...

...

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

titel onderzoek

...

...

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a.

MKBA's

     
   

titel onderzoek

...

...

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

titel onderzoek

...

...

3.

Overig onderzoek

     
   

titel onderzoek

...

...

TOELICHTING

In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht van al het evaluatie- en overig onderzoek voor het betreffende departement opgenomen.

 • Per begrotingsartikel wordt een aparte tabel opgesteld.

 • Het overzicht maakt onderscheid tussen:

  • Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Binnen deze categorie worden beleidsdoorlichtingen apart vermeld.

  • Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Binnen deze categorie worden MKBA's apart vermeld.

  • Overig onderzoek.Zie de Regeling periodiek evaluatieonderzoek voor definities en kwaliteitseisen aan onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

 • Zo nodig wordt onder de tabel een toelichting gegeven op de inhoud en de criteria van de onderzoeken in maximaal 10 regels.

 • Met het aangeven van het (beoogde) jaar van aanbieding krijgt de Tweede Kamer zicht op de programmering en de momenten waarop ze over de uitkomsten van het onderzoek kan beschikken. In de kolom «afgerond» wordt het jaar (jan t/m dec) opgenomen waarin het onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden is of wordt.

 • De tijdshorizon van de programmering sluit aan bij de periode t tot en met t+4. Met andere woorden: als de begroting betrekking heeft op het jaar 2017 (= jaar t), toont de tabel al het onderzoek dat wordt afgerond in de periode 2017-2021. Wanneer het beleidsmatig zinvol is kan de tabel worden uitgebreid (t+...). Ook nog niet afgeronde onderzoeken die zijn gestart in t-1 of eerder worden meegenomen.