Model 2.11 - Departementale begrotingsstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

           
               
 

Beleidsartikelen

           

1

Artikel 01

           

...

...

           

14

...

           
               
 

Niet-beleidsartikelen

           

20

Algemeen

           

21

Apparaat Kerndepartement

           

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

           

2*

Geheim

           

2*

Nog onverdeeld

           

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.

  • De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  • De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen bij de toelichting op de begrotingsartikelen.

  • De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.

  • Indien van toepassing kolom «Vastgestelde begroting» hernoemen naar 'Stand na ISB'.