Model 2.13 - Begrotingsstaat begrotingsfonds 1e suppletoire begroting

Wijziging begrotingsstaat van ...fonds (...) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Beleidsartikel 01

           

2

Beleidsartikel 02

           
               

0*

Niet-beleidsartikel 0*

           
               
 

Subtotaal

           

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

Subtotaal

           

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

Totaal

           

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het begrotingsjaar, t-1 = het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar (t).