Model 2.21 - Departementale begrotingsstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

                 
                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Artikel naam

                 

...

...

                 

14

...

                 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

20

Algemeen

                 

21

Apparaat Kerndepartement

                 

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

                 

2*

Geheim

                 

2*

Nog onverdeeld

                 

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.

  • De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  • De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in de toelichting op de begrotingsartikelen.

  • De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.