Model 3.22d - Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

t-4

t-3

t

t-2

t-1

t

t

t

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

   

%

         
                 

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

               

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering)

               

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Vul hier artikelonderdeel 3 in (incl. nummering)

               

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • Bij de budgettaire gevolgen van beleid worden per beleidsartikel de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in één tabel gepresenteerd.

  • Per beleidsartikel is sprake van één tabel Budgettaire gevolgen van beleid. Hiermee worden de integrale uitgaven en ontvangsten die samenhangen met één beleidsdoelstelling in één oogopslag zichtbaar.

  • Voor de definities en toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar de begrippenlijst. Verder geldt voor de toelichting dat die consistent moet zijn met hetgeen in model 1.33d is gesteld.

  • Alle (sub)totalen dienen de som te zijn van onderliggende detail regels. Indien er één of meerdere «waarvan» wordt opgenomen welke niet gelijk is met of optelt tot het (sub)totaal dient er een «waarvan overig» te worden opgenomen.

  • In de toelichting op de financiële instrumenten wordt op bondige wijze ingegaan op verschillen (de mutaties) tussen de budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar, zie hiervoor model 3.22e, punt 1.

  • In geval van verschillen wordt ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de vastgestelde begroting.