Model 3.32 - Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschap

Alleen indien de reguliere rapporteringstolerantie wordt gehanteerd:

Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van ... (...) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie t-1 (4)

Baten-lastenagentschap ...

       
         

Totale baten

       

Totale lasten

       

Saldo van baten en lasten

       
         

Totale kapitaaluitgaven

       

Totale kapitaalontvangsten

       
Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van ... (...) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie t-1 (4)

Baten-lastenagentschap ...

       
         

Totale baten

       

Totale lasten

       

Saldo van baten en lasten

       
         

Totale kapitaaluitgaven

       

Totale kapitaalontvangsten

       

Balanstotaal

nvt

 

nvt

 

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting). De termen «kapitaaluitgaven» en «-ontvangsten» worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven; de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten: de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.

  • Indien de aanvullende rapporteringstolerantie is toegepast, namelijk op basis van 1% van het balanstotaal (zie model 3.24 voor de voorwaarden), dan hoeft op de regel balanstotaal alleen kolom «(2) Realisatie» en «(4) Realisatie t-1» ingevuld te worden. Bij de overige kolommen wordt «nvt» vermeld.

    • kapitaaluitgaven; de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen;

    • kapitaalontvangsten: de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.