Model 2.15b - Begrotingsreserves

Er is geen model voorgeschreven.

TOELICHTING

Aan begrotingsreserves hoeft in een suppletoire begroting, in de toelichting bij een beleidsartikel, alleen aandacht te worden besteed, indien:

  • Pas in de loop van een begrotingsjaar besloten wordt tot de instelling van een (nieuwe) begrotingsreserve en er (dus) in de ontwerpbegroting nog geen aandacht aan is besteed. In dat geval dient bij de suppletoire begroting model 1.33g - Begrotingsreserves te worden toegepast.

  • De informatie over een begrotingsreserve, verstrekt in de ontwerpbegroting, in substantieel aanvulling of aanpassing behoeft. Wat substantieel is, is ter beoordeling van het betrokken ministerie en het Ministerie van Financiën. De insteek daarbij is of de informatie relevant is voor de Staten-Generaal.