Model 3.26 - Bijlage: Overzicht coronasteunmaatregelen

Indien het departement steunmaatregelen heeft getroffen ten aanzien van de coronacrisis, wordt hier een overzicht verschaft van deze maatregelen. Het betreft hierbij corona gerelateerde uitgavenmaatregelen waarvoor het reguliere plafond niet geldt, zoals opgenomen in de najaarsnota 2020.

Tabel 1 Overzicht coronasteunmaatregelen

Maatregel

Verplichtingen 2020

Uitgaven 2020

Relevante Kamerstukken

Naam maatregel

[in mln. euro]

[in mln. euro]

[Hier links naar Kamerbrief en ISB opnemen]

...

   

...

   

...

   

...

   

Toelichting

Licht de maatregelen kort toe.

Indien er sprake is van risico's in het financieel beheer van een maatregel, wordt verwezen naar de beschrijving in de bedrijfsvoeringsparagraaf.