Model 3.30b - Verantwoordingsstaat begrotingsfonds

Verantwoordingsstaat van het …fonds voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

 

Beleidsartikel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Beleidsartikel 01

         

02

Beleidsartikel 02

         

0*

Niet-beleidsartikel 0*

         
 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

Subtotaal

 

U (t)

O (t)

 

U (t)

O (t)

 

U (t)

O (t)

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

Totaal

 

0

0

 

0

0

 

0

0

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Bedragen in der verantwoordingsstaat worden altijd naar boven afgerond.

  • U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het verslagjaar, t-1 = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).