Model 3.32a - Samenvattende verantwoordingsstaat verplichtingen-kasagentschap

Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake verplichtingen-kasagentschap van het Ministerie van ... (...) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie t-1 (4)

     

Verplichtingen-kasagentschap ...

    
     

Totale ontvangsten

0

0

0

0

Totale uitgaven

0

0

0

0

Saldo van ontvangsten en uitgaven

0

0

0

0

TOELICHTING

In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).