Model 4.10 - Aanbieding begrotingswetvoorstel aan de afdeling Advisering van de Raad van State

«geen adressering nodig»

Datum: ...

Betreft:

Aanbieding voorstel van wet tot vaststelling/wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ... (...) over het jaar 20.. aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Het bovenvermelde voorstel van wet met de bijbehorende memorie van toelichting en de bijlagen daarbij wordt door mij

«in voorkomende gevallen: , mede namens de Minister van ...,»

hierbij aangeboden aan de Minister van Financiën ter indiening, bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

«handtekening»

TOELICHTING

  • Op briefpapier van het betreffende departement.

  • In de tekst wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Datum van verzending invullen; niet de datum waarop de minister feitelijk ondertekent.