Model 4.20 - Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag en ontwerp-Slotwet

Datum: ...

Betreft:

Aanbieding ontwerp-jaarverslag en ontwerp-slotwet van het Ministerie van ... (...) over het jaar 20.. aan de Algemene Rekenkamer

Het bovenvermelde ontwerp-jaarverslag en de bovenvermelde ontwerp-slotwet worden door mij/ons hierbij aangeboden aan de Minister van Financiën ter indiening, namens mij/ons, bij de Algemene Rekenkamer.

De Minister van ...

... (In voorkomende gevallen een tweede ondertekenaar opnemen)

TOELICHTING

  • Op het briefpapier van het betreffende ministerie.

  • In de tekst wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Datum van verzending invullen; niet de datum waarop de minister feitelijk ondertekent.