Model 4.81 - Departementale begrotingsstaat incidentele suppletoire begroting

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (incidentele suppletoire begroting inzake …) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

      
        
 

Beleidsartikelen

      

1

Artikel 01

      

..

...

      

14

Artikel 14

      
        
 

Niet-beleidsartikelen

      

20

Algemeen

      

21

Apparaat Kerndepartement

      

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

      

2*

Geheim

      

2*

Nog onverdeeld

      

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten worden getotaliseerd.

  • De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  • De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen bij de toelichting op de begrotingsartikelen.

  • Bovenstaand model is gebaseerd op de situatie dat de incidentele suppletoire begroting vóór 1e suppletoire begroting wordt ingediend. Indien de incidentele suppletoire begroting na de 1e suppletoire begroting wordt ingediend en vóór de 2e suppletoire begroting, dan wordt tussen de kolom ‘Vastgestelde begroting na NvW’ en de kolom ‘Mutaties incidentele suppletoire begroting’ een kolom ‘Mutaties 1e suppletoire begroting’ (uitgesplitst in verplichtingen, uitgaven en ontvangsten) opgenomen.

  • De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de (incidentele) suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.