Model 1.32f - Overzicht coronamaatregelen

Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Art.

Omschrijving maatregel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vindplaats

 

Naam 1

       

(Kamerstuknummer)

 

Naam 2

        
 

Naam 3

        
 

Totaal

        

TOELICHTING

  • In de departementale begrotingen wordt - indien relevant - in de beleidsagenda (zie Voorschriften) een apart overzicht opgenomen met daarin het "Overzicht coronamaatregelen". Het betreft hierbij coronagerelateerde uitgavenmaatregelen waarvoor het reguliere plafond niet geldt, zoals opgenomen in de najaarsnota 2020, bijlage 1.

  • Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.