Model 1.33 - Toelichting bij een beleidsartikel

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

Opbouw beleidsartikel

Elementen beleidsartikel

Model

A. Algemene doelstelling

zie model 1.33a

B. Rol en verantwoordelijkheid

zie model 1.33b

C. Beleidswijzigingen

zie model 1.33c

D. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

zie model 1.33d

E. Toelichting op de instrumenten

zie model 1.33e

TOELICHTING

  • Een beleidsartikel bevat alleen programma-uitgaven. Hiervan kan worden afgeweken met instemming van het Ministerie van Financiën.

  • Het beleidsartikel wordt zo kort en bondig mogelijk beschreven. Het totale aantal pagina’s per beleidsartikel is maximaal 10.

  • De bovenstaande punten zijn uitgangspunten. Hierdoor kan desgewenst ook rekening worden gehouden met specifieke politiek of beleidsmatige relevante onderverdelingen. Eventueel kan er voor gekozen worden om een artikel te splitsen in 2 of meer artikelen, wanneer dit de inzichtelijkheid ten goede komt.

  • De Financiële Instrumenten in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» kunnen, indien dit de inzichtelijkheid vergroot, worden onderverdeeld naar artikelonderdeel. In de toelichting op de instrumenten wordt deze onderverdeling dan aangehouden. Deze artikelonderdelen worden verder niet toegelicht met beleidsinformatie en/of indicatoren. De beleidsmatige toelichting gebeurt op het niveau van de algemene doelstelling en op het niveau van de Financiële Instrumenten.