Model 1.33a - Algemene doelstelling

Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

  • De algemene doelstelling bevat een korte, bondige omschrijving van het doel. Dit kan een gewenste maatschappelijke toestand zijn, maar is minimaal een typering van het beleidsterrein waarin naar voren komt ‘waartoe het geld wordt uitgegeven’.

  • De rol en verantwoordelijkheid van de minister (zie model 1.33b) geven verder inhoud aan de vraag hoe de minister met behulp van zijn bevoegdheden en instrumentkeuze bijdraagt aan het behalen van een algemeen doel en in hoeverre de bewindspersoon hier ook op afrekenbaar is.