Model 1.34a - Toelichting bij niet-beleidsartikel 'Algemeen'

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)

Algemeen

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Financieel instrument yyy

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • Op het niet-beleidsartikel Algemeen worden de departementsbrede programma-uitgaven geboekt die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.

  • De departementsbrede programma-uitgaven worden conform de bepalingen voor een beleidsartikel toegelicht.

  • De programma-uitgaven op de niet-beleidsartikelen worden met volume- en prijsgegevens toegelicht.

  • Dit model is ook van toepassing op de artikelen van de begroting van de Koning.