Model 1.47 - NGF-bijlage

De NGF-begroting 2023 verschaft extracomptabel inzicht in de uitgavenraming voor de NGF-projecten op basis van informatie van de vakdepartementen. De departementen leveren de NGF-bijlage aan bij de fondsbeheerders: zie het tijdschema voor de aanleverdatum.

De NGF-bijlage bevat voor het totaal aan NGF-projecten dat door het departement wordt uitgevoerd, de volgende tabel (met voorbeeldcijfers):

(x € 1.000)

        
  

Realisatie t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Totaal Uitgaven NGF projecten

  

265

260

250

220

150

120

Totaal ontvangsten NGF-projecten

 

20

      
         

Project X

        

Subtotaal uitgaven Project X

  

100

125

110

95

55

30

Uitgaven Artikel 1

Subsidies

 

10

20

30

30

20

10

 

Bijdragen medeoverheden

 

70

80

60

50

30

20

 

Afstorting BTW compensatiefonds

 

10

15

10

   

Uitgaven Artikel 2

Opdrachten

 

10

10

10

15

5

 
         

Subtotaal ontvangsten project X

 

10

      

Ontvangsten Artikel 1

Subsidies

10

      
         
         

Project Y

        

Subtotaal uitgaven

Project Y

  

165

135

140

125

95

90

Uitgaven Artikel 1

Opdrachten

 

20

20

30

20

10

10

 

Bijdragen aan medeoverheden

 

130

100

100

100

80

80

Uitgaven Artikel 2

Subsidies

 

15

15

10

5

5

 
         

Subtotaal ontvangsten project Y

 

10

      

Ontvangsten Artikel 2

Subsidies

10

      

De toelichting op de tabel bevat op hoofdlijnen een beschrijving van de stand van zaken per NGF project.