Model 1.29 - Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Staafdiagram(men) volgens onderstaande format.

Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal €

Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal €

TOELICHTING

Er komen minimaal 2 modellen:

  • Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen.

  • Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen.

Er komen minimaal 2 horizontale staafdiagrammen, die direct na de begrotingsstaat worden opgenomen. De staafdiagrammen moeten 2-dimensionaal zijn, geen 3D of andere verfraaiingen. De totaaltelling wordt niet als balk opgenomen maar boven de grafiek weergegeven.