Model 2.22 - Begrotingsstaat inzake de agentschappen

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen-kasagentschap 1

        

Verplichtingen-kasagentschap 2

        

Verplichtingen-kasagentschap 3

        

Totaal

        
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap 1

      

baten-lastenagentschap 2

      

baten-lastenagentschap 3

      

Totaal

      
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Baten-lastenagentschap 1

    

baten-lastenagentschap 2

    

baten-lastenagentschap 3

    

Totaal

    

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De specifieke rijksoverheidstermen kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkering aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep leenfaciliteit.

  • Deze definities bestaan uit verschillende posten die voorkomen in het kasstroomoverzicht (zie model 2.29).